Chulashop
×
 x 

košík je prázdný

Doporučujeme

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem a právním řádem platným v České republice.

Zboží lze reklamovat u prodejce dle podmínek reklamačního řádu na emailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách.
 • Kupující může oprávněnou reklamaci podat poštou na adresu provozovatele.
 • Kupující je povinen doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury).

Povinnosti prodávajícího

 • Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.
 • Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace, uplatněná v záruční době

 • Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.
 • Ke každému zboží je přikládán doklad o koupi, který zároveň slouží jako záruční, pokud není přiložen originální záruční list (závislé na výrobci).
 • Převzetím zboží stvrzuje zákazník souhlas se záručními podmínkami.
 • Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.
 • Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný doklad, je povinen podat ihned (nejpozději do 72 hodin) písemně zprávu adresovanou na adresu podnikatele. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Záruční podmínky

 • Délka záruky je uvedena v popisu zboží, na dokladu o prodeji nebo záručním listu.
 • Tato doba začíná dnem vystavení dokladu a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně.
 • V případě výměny se záruční doba neprodlužuje.
 • Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství.
 • Ke každé položce musí být připojen dokladu o koupi a přesný popis závad a četnost výskytu.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech

 • Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí, viz. doprava zboží).
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
 • Neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou.
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci.
 • Zboží bylo poškozeno živly.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci.
 • Zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN.
×